Головна » Трудове право

Трудове право

Трудове право регулює відносини поміж працівниками та роботодавцями, а його норми визначають порядок виникнення, ведення та завершення трудової діяльності  в  будь-якій організації або підприємстві. Від того, як налагоджені ці процеси – зокрема, мотивації та залучення персоналу і підбору кадрів, ефективного менеджменту, коректного юридичного оформлення трудових правовідносин – залежить успіх  компанії взагалі.

«Юридична компанія «FAS-UST» пропонує своїм клієнтам весь комплекс юридичних послуг в цій досить непростій галузі права. А саме,  правове супроводження суперечок, вирішення трудових конфліктів  та інших ситуацій, що виникають в ході діяльності трудового колективу або у стосунках окремого співробітника із роботодавцем.

 Наші фахівці володіють суттєвим досвідом зі всіх аспектів трудового законодавства. Ми допоможемо в наступних питаннях:

- у розробці проектів трудових угод та контрактів;

- у розробці  проектів, проведенні аналізу, укладанні та реєстрації колективних трудових угод;

- у відстоюванні інтересів клієнтів під час вирішення трудових спорів (колективних або індивідуальних);

- у розробці  правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій, посадових обов’язків, розпоряджень, наказів, а також інших кадрових документів;

- в отриманні дозвільних документів для працевлаштування іноземців.

- надамо кваліфіковані (усні або письмові) консультації з питань трудових правовідносин та трудового законодавства;