Головна » Прес-центр » Про важливість електронних петицій

Про важливість електронних петицій

Про важливість електронних петицій

На законодавчому рівні впроваджується механізм подання звернень громадян в електронному вигляді як новітній інструмент звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, а також до органів місцевого самоврядування.

 

  

 

Так, на місцевому рівні розробляються положення, які будуть регламентувати порядок розгляду електронних петицій, адресованих органам місцевого самоврядування.

 Впровадження електронних петицій дозволить забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності суспільства, а саме:

- збільшити рівень захисту прав і свобод населення та його добробуту;

- активізувати участь громадян у процесі місцевого самоуправління;

- сприяти розвитку демократії;

- підвищити конкурентоспроможність регіону, ефективність місцевого самоуправління, продуктивність праці у всіх сферах економіки регіону, рівень інформаційної безпеки людини, суспільства, держави, ступінь розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;

- поліпшити умови роботи і життя людини;

- поглибити запровадження нормативно-правових засад інформаційного суспільства.

  Утім, для того, щоб механізм електронних петицій працював ефективно, необхідно чітко визначити критерії, яким вона повинна відповідати та розробити чіткий механізм її реалізації. 

Отже, що являє собою електронна петиція? Це колективне звернення громадян до органів місцевого самоврядування через офіційний веб-сайт або веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

На що, в першу чергу, необхідно звернути увагу при розробці порядку розгляду електронних петицій.

Даний порядок повинен регламентувати:

- правила щодо необхідності авторизуватися на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування або веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій (через електронний цифровий підпис, безпосередньо на сайті чи в інший спосіб);

- вимоги до самого змісту електронних петицій та містити норми, які попереджали б можливість внесення тотожних або аналогічних за змістом пропозицій (йдеться про встановлення часового проміжку, після якого можливо буде повернутися до вже розглянутих питань).

- питання відмови від оприлюднення петиції (визначити форму повідомлення автору (ініціатору) петиції про відмову у її оприлюдненні на офіційному веб-сайті органів місцевого самоврядування.

- обов’язковість винесення результатів електронних петицій на розгляд сесії органів місцевого самоврядування.

Для прийняття зваженого та аргументованого висновку за результатами електронної петиції необхідно чітко визначити коло осіб (представники державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян тощо), які будуть запрошені (наприклад, на засідання профільної постійної комісії органів місцевого самоврядування).

Окреме і дуже важливе питання для реалізації результатів електронної петиції – це визначення необхідної кількості підписів  громадян та терміну, за який вони бути зібрані.

Наприклад, для Харківської області пропонувалося 10000 підписів громадян упродовж не більше як трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Обмежують чи ні такі умови право деяких мешканців  на звернення?

Наприклад, чисельність населення Харківської області, за статистикою на 1 травня 2016 року, становить 2713180 мешканців. Найменша кількість мешканців спостерігається у Коломацькому районі і становить всього 7028 осіб. Це фізично унеможливлює збір 10000 підписів для подання електронної петиції щодо вирішення питань у масштабі району як адміністративної одиниці Харківської області.

Тому вирішення питання про кількість підписів громадян необхідно визначати з урахуванням чисельності тієї або іншої місцевої громади та застосуванням певного коефіцієнту (наприклад, для Харківської області – до 5000 підписів).

З урахуванням вищевикладених вимог, електронні петиції допоможуть більш ефективно реагувати на нагальні проблеми суспільства.