Головна » Представництво в суді

Представництво в суді

Українське законодавство передбачає можливість звернення будь-якої фізичної чи юридичної особи до суду при порушенні її прав, інтересів чи свобод у порядку, що передбачений тим чи іншим процесуальним кодексом нашої держави. «Юридична компанія «FAS-UST» пропонує комплексну та вузькоспеціалізовану правову допомогу, ведення судових справ всіх категорій,  захисту законних прав та інтересів клієнтів у районних, адміністративних, господарчих та інших судових інстанціях всіх рівнів, а також у третейських судах. За період нашої роботи ми виграли багато судових справ та врегулювали величезну кількість суперечок у галузях  цивільного, господарчого, трудового, адміністративного, земельного, кримінального, податкового, сімейного, корпоративного та інших прав.

Слід зазначити, що судовий розгляд не завжди є єдиним можливим  способом розв’язання  спору. Інколи мінімізувати втрати та захистити інтереси клієнта  можна шляхом перемовин та досудового врегулювання. Наші фахівці  проаналізують поточний стан справ та запропонують правильний напрямок дій та зроблять усе можливе задля вирішення спірної ситуації на користь клієнта.

«Юридична компанія «FAS-UST» пропонує:

 Правову допомогу шляхом досудового врегулювання спорів:

- усні та письмові консультації зі спірних питань;

- правова експертиза документів;

- визначення найбільш ефективних шляхів для досудового урегулювання спорів;

- підготовка претензій, складання відповідей на претензії і т.д.;

- ведення перемовин із досудового врегулювання спорів на боці клієнта;

- розробка проектів мирових угод.

 Правову допомогу при адміністративних правопорушеннях:

- захист інтересів та відстоювання прав клієнтів під час провадження справ  із притягнення їх до адміністративної відповідальності;

- оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

 Представництво  та захист в судах у разі порушення справ  в порядку цивільного адміністративного, господарського судочинства тощо:

- збирання, оцінка та аналіз доказів,  визначення  стратегії дій, а також тактики ведення справи в судовій інстанції;

- підготовка усіх судових процесуальних документів (позови,скарги, заяви, заперечення, претензії,);

- оцінка позову, що поданий проти клієнта, складання письмових заперечень;

- представництво клієнтів на всіх етапах розгляду справ у судах загальної та спеціальної юрисдикції, а також  в першій, апеляційній та касаційній судових  інстанціях. Зокрема,  знайомство з матеріалами справи, отримання постанов, ухвал суду, копій рішень і документів, що залучені до матеріалів справи, участь у судових засіданнях, надання доказів, заява клопотань і відводів, надання пояснень (усне або письмово), забезпечення інших процесуальних прав клієнта;

- консультації щодо доцільності зміни предмета (підстави) позову, розміру вимог, викладених в ньому,  підготовки зустрічного позову, визнання позову або відмови від нього, укладення угоди з мирного врегулювання у ході судового розгляду, забезпечення оформлення зазначених дій у процесуальному порядку;

- консультації щодо призупинення та закриття  справи, залишення позовних вимог без розгляду;

- допомога в  оскарженні рішень, постанов, ухвали судової інстанції  в апеляційному та /або касаційному порядку; складання заперечень на скаргу  процесуального опонента (апеляційну та/або касаційну).