Головна » Поради і кращі практики » Виключення учасника зi складу ТОВ: способи, процедура, нюанси

Виключення учасника зi складу ТОВ: способи, процедура, нюанси

Виключення учасника зi складу ТОВ: способи, процедура, нюанси

Сьогоднi в Украïнi найпоширенішою органiзацiйно-правовою формою юридичної особи є ТОВ (Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю). Дiйсно зручно i для цього працює ряд наступних факторiв: 

 1. зменшений розмiр мінімального статутного капіталу (зi ста мінімальних зарплат – одна);
 2. розподіл статутногоого капіталу на частини (їхній розмір встановлюється статутом);
 3. вiдсутнiсть відповідальності учасників товариства за зобов’язанням створеної юридичної особи;
 4. ризик відновлення збитків, що пов'язанi з діяльністю товариства, тільки в межах вартості вкладів.

Так, не можна не погодитись з цим, але, як виявляється на практиці, сьогодні все частіше виникають «корпоративні спори» (вони внутрішні, в межах товариства). Що з'ясовують? Рiзнi питання. Це може бути пов'язане з тим, що в учасників немає порозуміння i така ситуація приводить до конфліктів й далі неможливо працювати.. Залишається тільки наступний крок – виключення учасника (або учасників) з товариства. Саме виключення з ТОВ – найсерйозніша санкція, яку тільки можна застосувати по відношенню до колеги, що недбало працює. Якщо казати про способи виключення, то їх два: за рішенням загальних зборів учасників або в судовому порядку.

Що обирати?

Предметно розглянемо кожен з шляхів процесу.

Стаття 58 Закону України «Про господарські товариства» встановлює, що найвищим органом ТОВ є загальні збори учасників, що складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Згідно зi статтею 59 цього Закону, однією з компетенцiй загальних зборів учасників ТОВ є саме виключення учасника з товариства. Правова основа для прийняття учасниками підприємства рішення про виключення їх колеги з товариства – стаття 64 Закону України «Про господарські товариства». Але, увага, несе загрозу ця процедура далеко не всім. Тут треба дивитись ч. 1 статті 64 Закону України «Про господарські товариства», а вона встановлює, що «Учасник ТОВ, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов׳зки, може бути виключеним з товариства на основі рiшення, за яке проголосували учасники, що мають разом більше, ніж 50% загальної кiлькостi голосів. При цьому сам учасник (або ж його представник) не бере участь у голосуванні. Тобто, легко можуть втратити свiй статус учасники, що мають менше половини голосів. Особа, якiй належить бiльшiсть голосів (зрозуміло, що це ≤50%), автоматично стає «недоторканним» - виключити його майже неможливо.

Виключити учасника ТОВ, що володіє 40% й більше, згідно Закону «Про господарські товариства» практично неможливо. Можуть спокійно працювати й тi учасники, якi володіють більше 40% голосів (врахувати вiд загальної кiлькостi). Згідно ч. 1 статті 60 Закону України «Про господарські товариства» загальний збір учасників ТОВ вважається легітимним, якщо на ньому були присутні учасники (або представники), що володіють в загальному більше 60% голосів. Вiдсутнiсть на зборах учасників, загальна кiлькiсть голосів яких би забезпечило цю межу, встановлює те, що такі збори неправомiрнi, й означають, що не можна розглядати питання про виключення (постанова ВГСУ вiд 23.04.2008р. за справою № 34273 ПН). Тож статус не виключності не загрожує тому, хто володіє хоча б 40% голосів й вiдсутнiй на зборах.

Отже, узагальнимо: приймати санкцiю виключення учасника з ТОВ можна не до всіх учасників! Якщо учаснику належать більше 40% голосiв i він відсутній на зборах (якщо в наявності більше 50% голосів, неважливо присутній учасник на зборах чи ні), йому виключення зi складу ТОВ не загрожує.

Але, маючи й більше, ніж 50% голосів, неможна просто взяти й запустити процедуру виключення. Для цього необхiдна серйозна основа й докази (а їхня наявнiстьвiдсутнiсть легко в судi встановлюється й вирішується).

Користуючись статтею 64 Закона України «Про господарські товариства» можна виділити підстави для виключення учасника:

 1. систематичне невиконання часником своїх обов׳зкiв перед суспільством;
 2. виконання своїх обов׳язкiв неналежним чином;
 3. перепони своїми діями досягненням цілей суспільства.

Стаття 11 Закону України «Про господарські товариства» регламентує обов׳язки учасників ТОВ:

 1. дотримання засновуючи документів товариства й виконання рiшень загальних зборів учасників та інших органів управління;
 2. виконання свої обов׳зкiв перед суспільством, внесення вкладів (їх розмір й порядок внесення регулюються основними документами);
 3. нерозголошення комерційної таємниці й конфіденціальної інформації про діяльність ТОВ;
 4. виконання інших обов׳зкiв (якщо передбачено Законом, іншим законодавством України або установчими документами).

Тож основи для виключення з׳ясовано, отже деякі з них можемо детально розібрати. Справа в тому, що Закон не дає чітку вiдповiдь на питання «А, що ми розуміємо під поняттям «систематичне невиконання учасником своїх обов׳зкiв?». Радимо користуватись цим. Ще ситуація: є думка, що учасника можна виключити за те, що той не з׳являється на зборах. Але це не так, участь в загальних зборах – це право, а ніяк не обов׳язок (стаття 10 Закону України «Про господарські товариства»). Тож, виключити можна саме за невиконання обов׳язкiв. Зовсім інша справа – невнесення вкладу до фонду. Якщо цей факт присутній, є великі шанси отримати статус «виконавця обов׳язкiв неналежним чином». А це надає значних переваг для ініціювання питання про виключення. Для цього треба задокументувати крок – мати банківський лист про внесення коштів в строк (при формуванні статутного капіталу) або звіт про інвентаризацію (при формуванні статутного капіталу майноммайновими правами). Що ж до «перепони своїми діями досягненням цілей суспільства», то тут наступна ситуація: мета будь-якого підприємства – отримання прибутку (стаття 1 Закону України «Про господарські товариства»). Прибуток може отримуватись шляхом фінансово-господарської діяльності. Отже, учасник, який цьому перешкоджає, ставить перепони веденню діяльності, й може бути виключеним. також перепонами для досягнення цілей ТОВ можуть бути:

 1. розповсюдження неправдивої інформації стосовно діяльності;
 2. розголошення комерційної таємниці, внаслiдок чого було втрачено замовлення.

Важливо, щоб на загальних зборах в протоколі було все задокументовано: причинний зв׳язок мiж діями (бездіяльністю) учасника та негативні наслідки від цього для ТОВ. Не зайвим буде з’ясувати й мотивацію  такої поведінки.

Отже, діюче законодавство містить чіткі засади й процедуру прийняття рішення про виключення учасника зi складу ТОВ. Але є й нюанси.

Наша компанія готова надати допомогу,  розробити усі необхідні документи,  провести процедуру виключення учасника зi складу ТОВ, надати всі необхідні рекомендації та роз’яснення.