Головна » Податкове право

Податкове право

Будь-які господарюючи суб’єкти відраховують  податки до бюджету та  позабюджетних цільових фондів. Таким чином, вони є учасниками правовідносин у галузі податкового права. Воно регулює відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Складність цієї сфери,  постійні зміни в законодавстві,  недосконалість та неоднозначність її норм, різноманітність методів контролю, що застосовують фіскальні служби, часто призводять до виникнення податкових спорів  та необґрунтованого притягнення до відповідальності платників податків. Посадові особи господарюючих суб’єктів під час спілкування з контролюючими органами повинні діяти у відповідності до законодавства,  знати межі повноважень контролюючих органів, їх обов’язки та права. З іншого боку, юридичні та фізичні особи-підприємці мають знати власні обов’язки й права, а головне –  вдало користуватися ними, аби попередити можливі порушення та тиск з боку фіскальних органів.

Такі завдання під силу висококваліфікованим спеціалістам  «Юридичної компанії «FAS-UST». Ми  підкажемо найбільш оптимальні схеми ведення бізнесу для зменшення фінансових втрат та навантаження на бізнес, а також допоможемо захистити ваші інтереси у разі виникнення суперечок з фіскальними органами. Наші пропозиції в галузі податкового права:

- проведення податкового аудиту  діяльності господарюючого суб’єкта;

- консультації з питань стосовно податку на прибуток;

- консультації  з питань, що стосуються ПДВ;

- організація податкового планування на підприємстві, оптимізація та мінімізація оподаткування;

- правові послуги у випадку необхідності стягнення податкових заборгованостей;

- юридична допомога  з питань сплати податків при проведенні фінансових, експортно-імпортних операцій, інвестиційної діяльності тощо;

- юридичне супроводження під час податкових перевірок, підготовка зауважень щодо актів перевірок тощо;

- захист інтересів клієнтів у  разі виникнення податкових спорів у судах та в держорганах.