Правові новини

3 вагомі причини для звернення до адвоката

Усі публікації
30 Серпня 2019 року

В сучасних політичних та правових реаліях України своєчасне отримання інформації стає запорукою ефективного правового захисту від неправомірного кримінального обвинувачення чи порушення цивільних прав. Навіть відомий торговець та банкір Натан Ротшильд, який створив формулу успіху казав: «Хто володіє інформацією — володіє світом».
В той час, як прокурори та судді підписують договори з адвокатами у випадку кримінального провадження, власники великого та середнього бізнесу зволікають, сподіваючись на щасливий випадок.
Тож чому і в якому випадку потрібно звернутися до адвокатів?


Причина 1. Адвокат має право на отримання інформації по запиту, за ненадання якої наступає адміністративна відповідальність.

Згідно ЗУ «Про адвокатську діяльність» правильно сформований адвокатський запит дозволяє витребувати у органа державної влади, місцевого самоуправління, іх посадових та службових осіб надання інформації, копії документів, необхідних для правового захисту клієнта.

Причина 2. В рамках захисту клієнта по справі, адвокат має право отримувати також інформацію з обмеженим доступом чи навіть таємну інформацію.


По правилам ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру чи адвокатську діяльність» по адвокатському запиту не надається інформація з обмеженим доступом та копії документів, в яких є інформація з обмеженим доступом.
Та разом з тим, необхідно розуміти, що далеко не завжди відмова у наданні інформації вмотивована обмеженим доступом до неї є обґрунтованою. Так по правилам ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» інформація може мати статус «з обмеженим доступом» виключно у випадку:
1) якщо таке обмеження встановлено в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) якщо розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) якщо шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
У вказаному вище контексті необхідно пам’ятати два правила: 1) відповідність критеріям відмови у доступі до інформації повинно бути актуальним на дату запиту, якщо хоч один з них не дотриманий — інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом; 2) якщо інформація, яка є обмеженою у доступі, знаходиться у частині документа, вам не мають права відмовити у наданні копії документа, з «урізанням» такої частини.

Причина 3. Інформація, яку клієнт передав адвокату, є адвокатською таємницею, яка не може бути розголошеною проти волі клієнта навіть по рішенню суду.


Це ключова гарантія адвокатської діяльності. Все, що відомо адвокату про клієнта, починаючи з факту звернення за правовою допомогою, може входити до складу адвокатської таємниці. При цьому ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», розповсюджує режим адвокатської таємниці на будь яку інформацію, яка стала відома помічнику адвоката, стажеру, чи особі, яка знаходиться в трудових відносинах з адвокатом.
При цьому, адвокатська таємниця може розповсюджуватися, як на дані про клієнта, так і на питання по яким клієнт звертався за допомогою, отримання порад, консультації, роз’яснення адвоката, складення ним документів, інформацію, відомості отримані адвокатом у результаті здійснення адвокатської діяльності.
В той же час ви можете передати адвокату документи установи, виключно для підготовки позиції чи документів по справі, обговорені договором про надання правової допомоги. При цьому такі документи (чи їх копії) отримають визначений захист, тільки якщо будуть передані по акту прийому-передачі і включені в адвокатське досьє. Та належне оформлення факту отримання таких матеріалів — уже задача адвоката.

Тож не зволікайте, та звертайтеся за захистом та представництвом ваших інтересів до адвокатів. Адже адвокат — це та людина, яка є першим джерелом отримання та передачі інформації, яка може стати вам у нагоді.