Головна » Команда » Орєхова Катерина Віталіївна

Орєхова Катерина Віталіївна

Орєхова Катерина Віталіївна

фінансовий експерт

кандидат економічних наук, PhD in Economics, доцент

  

Сфера практики: проведення консультацій з питань оподатковування, бухгалтерського обліку і аудиту, фінансів; проведення майстер-класів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації; проведення консультацій щодо організації та виконання наукових досліджень: докторських, кандидатських дисертацій; магістерських робіт та ін.

 

Теми майстер-класів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації:

- Бізнес-планування в умовах кризи.
- Техніка ефективного управління грошовими потоками в умовах мінливості та невизначеності.
- Фінансовий менеджмент для нефінансистів.
- Управлінський облік та KPI.
- Уроки фінансової грамотності.
- Бізнес і фінанси для школярів.

 

Освіта:

Харківський державний економічний університет

Спеціальність: «Фінанси», спеціалізація «Фінансовий менеджмент»

Кваліфікація: магістр з фінансів

У жовтні 2008 року захистила дисертацію в Харківському національному економічному університеті за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу».

 

Додаткова освіта. Підвищення кваліфікації:

В 2011 році пройшла курси навчання за програмою підвищення кваліфікації «Розроблення дистанційного курсу, планування дистанційного навчального процесу та управління навчанням студентів».

В грудні 2014 року зарахована до докторантури Університету банківської справи Національного банку України. Тема дисертації: «Забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств в Україні: теорія, методологія, практика».

В 2015 році успішно здала кембриджський іспит на знання ділової англійської мови – Business English Certificates, BEC. Отримала міжнародний сертифікат рівня BEC Preliminary.

 

Нагороди, подяки, дипломи про відмінність, професійні досягнення, інше:

В 2011 році визнана видатним та обдарованим молодим науковцем Харківщини. Призначена іменна стипендія Харківської облдержадміністрації в галузі науки (економіки) ім. Михайла Івановича Туган-Барановського.

В 2014 році визнана переможцем конкурсу «Кращий видатний науковець» серед науково-педагогічних працівників Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

В 2015 році Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)  клопотався щодо призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

 

Публікації:

В рамках наукового напрямку Орєховою К.В. опубліковано понад 100 наукових працях, з них: 6 підручників, 3 навчальних посібника, 7 монографій, понад 15 статей в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором), понад 45 статей у наукових фахових виданнях, 35 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Результати наукових досліджень Орєхової К. В. оприлюднені на науково-практичних конференціях, які проходили в різних державах: Німеччина (м. Нюрнберг), Канада (м. Монреаль), Болгарія  (м. Пловдив), Англія (м. Шеффілд), Білорусь (м. Мінськ), Росія (м. Новосибірськ), Україна (м. Харків, м. Дніпропетровськ, м. Ірпінь, м. Київ та ін.).

Результати наукових досліджень Орєхової К. В. впроваджені в практичну діяльність Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації; ПАТ «Турбогаз»; ТОВ «Нью Системс АМ», ТОВ «Завод самохідних шасі», ДНВП «Об’єднання «Комунар»» та ін.

З науковими працями Орєхової К.В. можна ознайомитися в сервісі Google Scholar (Google Академія): https://scholar.google.ru/citations?user=1noodMUAAAAJ&hl=ru.

 

Монографії:

Orekhova K. Instrumentary for providing financial security of enterprise: monograph. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2015. – Access mode: https://www.ljubljuknigi.ru/store/book/instrumentary-for-providing-financial-security-of-enterprise/isbn/978-3-659-71335-4.

Орєхова К.В. Problems and economic development of business: collective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2015. – Vol. 2. – Access mode: http://ecofin.at.ua/monografy_11_2014.pdf.

Підрозділ. Впровадження методики комплексного оцінювання персоналу в систему забезпечення фінансової безпеки підприємства

Орєхова К. В. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2015.

Орєхова К.В. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: collective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – Vol. 2. – Access mode: http://ecofin.at.ua/monografija_10_2014_tom_2.pdf.

Підрозділ. Вибір стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням життєвого циклу

Орєхова К. В. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4 т. / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда». – 2013. – Том 2.

Підрозділ 2.24. Конкуренті переваги в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства

Орєхова К.В. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.К. Семів. – К.: УБС НБУ, 2011.

Підрозділ 4.4. Практичні аспекти самоменеджменту в умовах ефективного управління персоналом організації

Орєхова К.В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства: монографія / К. В. Орєхова, О. М. Тридід. – К.: УБС НБУ, 2010. – Режим доступу: http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/251?mode=full.

 

Підручники:

Орєхова К. В. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки: підручник / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда; к-та екон. наук, доц. К. В. Орєхової. – К.: УБС НБУ, 2015.

Орєхова К. В. Економічна безпека: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського, д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: УБС НБУ, 2015. (гриф МОН України № 1/11-4214 від 25.03.2014)

Розділ 4. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

Розділ 7. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства

Орєхова К. В. Фінансова безпека суб’єктів господарювання: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: УБС НБУ, 2014. (гриф МОН України №1/11-15941 від 22.10.2013)

Розділ 3. Загрози фінансовій безпеці суб’єктів господарювання

Орєхова К. В. Фінанси: курс для банкірів: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда, д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: УБС НБУ, 2012. (гриф МОН України № 1/11-4777 від 09.04.2012 р.)

Розділ 15. Фінансовий менеджмент

 

Посібники:

Ринок фінансових послуг: практикум: навч. посібник / О.М. Тридід, К.В. Орєхова. – К.: УБС НБУ, 2015.

Інвестування: практикум: навч. посібник / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда; к-та екон. наук, доц. К.В. Орєхової. – К.: УБС НБУ, 2015.

Фінансовий менеджмент у запитаннях та відповідях: навч. посібник [О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова, О. М. Біломістний, К. В. Орєхова]. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. (гриф МОН України № №1/11-5603 від 18.03.13).